Για μένα

Είμαι μαθηματικός στο Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου.

Με ενδιαφέρουν:
  1. τα Μαθηματικά (διδακτορικό στα Μαθηματικά, University College London)
  2. η διδακτική των Μαθηματικών με χρήση Νέων Τεχνολογιών (επιμορφώτρια Β' επιπέδου)
  3. η χαρτοδιπλωτική ως μέσο μοντελοποίησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών.
  4. η Αστρονομία σε ερασιτεχνικό επίπεδο
Επισκεφτείτε τους ιστότοπους και τα ιστολόγιά μου:
  1. Μαθηματικές σελίδες της Ειρήνης (προσεγγίζοντας τα Μαθηματικά στη μέση εκπαίδευση με έναν πρωτότυπο τρόπο)
  2. Μαθήματα Αστρονομίας (συνεργατικός ιστότοτοπος)
  3. Χαρτοδιπλωτική και Μαθηματικά (ιστολόγιο)
  4. Απόψεις σχετικά με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (ιστολόγιο)
  5. Αλλάζοντας μέγεθος (ιστοεξερεύνηση)
  6. Αναζητώντας άλλες πατρίδες (ιστοεξερεύνηση)